Museum weer open!

We zijn super blij!! We gaan weer open! Op 5 juni mogen we de deuren van het Memorial weer openen. Dit feestelijk moment in combinatie met het 40-jarige bestaan van het Memorial willen we niet helemaal geruisloos aan ons voorbij laten gaan. De eerste dagen biedt het bestuur daarom aan alle medewerkers die langskomen een stukje gebak aan.