Van het bestuur

Gelukkig konden we in juni onze deuren weer openen om onze bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Zij kunnen sinds de heropening ook de nieuwe foto-tentoonstelling ‘Naar Huis’ bewonderen. Voor deze tentoonstelling is veel werk verzet door o.a. vrijwilligers van de Conservatie Commissie. Hartelijk dank voor jullie inzet! Ook de andere commissies zijn weer begonnen. De Programma Commissie (voorheen: Activiteitencommissie) heeft tal van ideeën voor een mooi programma dat recht doet aan de brede doelstelling van ons Memorial. In oktober zal het bestuur een vertegenwoordiger van deze commissie graag verwelkomen om te spreken over dit programma. 

Frank Jankowski (aanvoerder van de Educatie Commissie) heeft het bestuur al bijgepraat over de plannen om een groot aantal basisschoolleerlingen te verwelkomen door contacten te leggen met scholen buiten Breda. Daarnaast wordt er ook contact gezocht met verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. De commissie onderstreept het belang van een hoogwaardige en hedendaagse audio-visuele ondersteuning van het programma, maar realiseert zich tegelijkertijd dat dit op korte termijn en financieel nog niet te verwezenlijken is. 

We zoeken nog altijd naar nieuwe vrijwilligers. Hier en daar zijn al oproepen gepubliceerd, maar natuurlijk kunnen jullie mensen in de eigen omgeving hierop anderen. Als je iemand kent die vrijwilliger wil worden, kun je hem of haar altijd in contact brengen met Wanda of een berichtje sturen naar info@maczekmemorialbreda.nl. Voor hen is het altijd mogelijk om een tijdje 'op proef' mee te draaien. 

Volgende week zijn de flyers van het MMB beschikbaar die in ieder geval bij VVV, bibliotheek en campings zullen worden neergelegd. Zo zorgen we voor publiciteit in Breda en omgeving en laten we bijvoorbeeld ook de campinggasten weten dat ze bij minder goed weer een paar mooie uurtjes bij ons kunnen doorbrengen. 

Het bestuur is weer compleet nu Peter Haagh zover hersteld is dat hij zijn dagelijkse werk en ook zijn bestuurstaken stap voor stap kan oppakken. Hij werkt op dit moment het verhaal uit dat ten grondslag heeft gelegen aan de architectuur en inrichting van ons nieuwe gebouw. Na de zomervakantie zal hij de gidsen uitnodigen om dit met elkaar te bespreken waarbij hun suggesties natuurlijk meer dan welkom zijn. 

Ondertussen vergeten we onze relaties niet. Na de vakantie ontvangen we de Vrienden en Donateurs van ons Memorial. We informeren hen o.a. over de plannen voor de toekomst, leiden hen rond door het Memorial en uiteraard langs de fototentoonstelling ‘Naar Huis’. 

Inmiddels krijgt ook onze winkel vorm! De huidige kantoorruimte wordt gesplitst zodat het eerste deel als winkel ingericht kan worden. Zonder afbreuk te doen aan de architectuur en inrichting, kunnen we de winkel een mooie en zichtbare plek geven in ons Memorial. 

Onzichtbaar, maar toch van belang, is de vernieuwing van onze Statuten. De groei van het museum naar een memorial maar ook bijvoorbeeld recente wettelijke bepalingen maken het nodig om nieuwe Statuten op te stellen. Het grootste deel van het voorbereidend werk is kort na de zomervakantie gereed. Maar voor we naar de notaris gaan, willen we vrijwilligers die hieraan een bijdrage willen leveren de gelegenheid bieden te reageren op het voorstel. Je kunt je daarvoor aanmelden via info@maczekmemorialbreda.nl.

Tot slot, ook tijdens de vakantieperiode blijft het Memorial op de vaste dagen geopend.

Namens het bestuur,
Boy van Eil
secretaris