Bijdrage Mastboom-Brosens Stichting

We zijn heel verheugd dat we kunnen melden dat, dankzij de inzet van Rudolf Claassen, bestuurslid van de Stichting Vrienden, het Maczek Memorial Breda van De Mastboom-Brosens Stichting een prachtig bedrag heeft ontvangen van €10.000.  De Mastboom-Brosens Stichting (https://mastboomhuis.nl/noodfonds/) steunt initiatieven die zich richten op de (cultuur-)geschiedenis van West-Brabant en de Noorderkempen.

In verband met de Corona-crisis heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheid om, daar waar nodig, extra steun te bieden. Met een tijdelijk noodfonds biedt de stichting waar nodig een helpende hand, ook aan het Maczek Memorial Breda. Dat is natuurlijk ontzettend mooi nieuws en we danken De Mastboom-Brosens Stichting heel hartelijk!