Budget voor Informatie- & documentatiecentrum

Een heel belangrijk onderdeel in het Maczek Memorial Breda is, aan een brede doelgroep de kennis overdragen over de strijd van de 1e Poolse Pantserdivisie in de Tweede Wereldoorlog en de bijdrage van hen aan de bevrijding van Breda. Het gewenste Informatie- & Documentatiecentrum gaat daar een belangrijke rol in spelen. Vlak voor de kerstvakantie hebben we gehoord dat het MondriaanFonds deze ambitie van ons ook financieel wil ondersteunen.

We gaan nu aan de slag om hier vorm aan te geven en daar vrijwilligers, die dat wensen, bij te betrekken. Vragen hierover of wil je hier graag bij betrokken zijn? Robert Buisman (conservator@maczekmemorialbreda.nl) is vanuit het bestuur hiervoor de contactpersoon en Femke (directeur@maczekmemorialbreda.nl) kun je hiervoor ook benaderen.