Van de bestuurstafel…...

Natuurlijk hopen wij allemaal dat ons Maczek Memorial Breda binnenkort weer open mag. We zien er naar uit om weer bezoekers te mogen ontvangen en scholieren te laten zien hoe Breda bevrijd is in 1944 en aan het denken te zetten over het belang van vrede en vrijheid. Ook in de periode dat we noodgedwongen gesloten waren bleef het bestuur actief. Je begrijpt dat het bestuur een aantal jaarlijks terugkerende besluiten moet nemen. We hebben ons jaarverslag over 2020 voltooid, met daarbij de financiële jaarrekening. Je kunt deze hier inzien.

Tot zover het vorige jaar. Nu de toekomst: 

Ook de begroting voor 2021 hebben we rond. Je begrijpt dat we onze inkomsten uit entreegelden lager moeten ramen. Ondertussen werken we met enkele actieve vrijwilligers aan het werven van sponsors en hebben we contact met fondsen. Een stabiele financiële situatie is natuurlijk een voorwaarde voor een gezonde toekomst van ons Memorial.

Binnen ons bestuur, en met hulp van een groepje andere vrijwilligers, hebben we nagedacht over de toekomst van het Maczek Memorial Breda: hoe zou het er over vijf jaar uit kunnen zien en wat is er nodig om dat streefbeeld te bereiken?
We hebben onze ideeën beschreven in een nieuw beleidsplan onder de naam “In de voetsporen van Stanislaw Maczek”. We nodigen je graag uit om het te lezen via deze link. Jullie weten dat bij ons alles draait om de inzet van vrijwilligers. In het beleidsplan lees je ook hoe wij de inzet van de vrijwilligers willen structureren, zodat iedereen een rol kan vervullen die haar/hem goed ligt en die overzichtelijk is. Natuurlijk ga je hierover binnenkort meer horen.

In het beleidsplan lees je ook dat binnen het bestuur (dat collegiaal werkt) vijf portefeuilles zijn verdeeld. De volgende personen horen daar bij:

Richard Tieskens: voorzitter voorzitter@maczekmemorialbreda.nl

Op 1 juni 2021 bestaan we veertig jaar. We hopen allemaal dat we dat moment kunnen onderstrepen met de heropening van ons Memorial!

Namens het bestuur,

Boy van Eil

secretaris