Bredase Vredesprijs

Ken jij iemand die de Bredase Vredesprijs verdient?

Misschien ken je ze wel: een collega, buurvrouw, een maatje bij de sportvereniging. Of een leraar of leerling van een school. Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een hechtere samenleving. Mensen die vanuit hun idealen bijdragen om de wereld verdraagzamer en vreedzamer te maken en daartoe allerlei activiteiten ontplooien. Al meer dan tien jaar zet Bredase Vredesprijs deze mensen in het zonnetje. Om waardering te uiten voor hun niet aflatende inspanningen voor vrede, verdraagzaamheid en respect.

De Bredase Vredesprijs is een prijs voor mensen die wonen of werken in de regio Breda en een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. Jaarlijks laten meerdere genomineerden zien dat het mogelijk is om de samenhang in de samenleving te versterken. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige maatschappij. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

Oproep
Ken jij zo iemand? Draag dan je kandidaat voor de Bredase Vredesprijs voor 15 augustus 2022 voor. Want hij of zij verdient het om in de schijnwerpers te worden gezet! Stuur een mail naar: secretariaat@bredase-vredesprijs.nl dan nemen wij contact met je op.