Bredase Vredesprijs

Iedereen kent ze wel. Een collega, buurvrouw, een maatje bij de sportvereniging. Of een leraar of leerling van een school. Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een hechtere samenleving. Mensen die vanuit hun idealen de wereld een beetje verdraagzamer, een beetje vreedzamer maken. En daartoe allerlei activiteiten ontplooien. Al meer dan tien jaar zet Bredase Vredesprijs deze mensen op gepaste wijze in het zonnetje. Om waardering te uiten voor hun niet aflatende inspanningen voor vrede, verdraagzaamheid en respect.

De Bredase Vredesprijs is een prestigieuze prijs voor mensen die wonen of werken in de regio Breda en een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. Jaarlijks laten meerdere vredelievende genomineerden - in of buiten Breda - zien dat het mogelijk is de samenhang in de samenleving te versterken. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige maatschappij. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt...

Breda brede oproep
De Bredase Vredesprijs doet een oproep aan iedereen die zo iemand in zijn/haar omgeving kent. Draag uw kandidaat voor de Bredase Vredesprijs voor! Hij of zij verdient het om in de schijnwerpers te worden gezet. Als u ons een mailtje stuurt (Ivvredesprijs@gmail.com), dan krijgt u van ons een aanmeldingsformulier. Graag uw kandidaat voordragen vóór 1 augustus 2022.

www.bredase-vredesprijs.nl