Helden van Breda

Helden van Breda wil inspireren tot inzet voor anderen. Dat doen we door verhalen te vertellen over gewone Bredase mensen. Maar ze zetten zich wel jarenlang in, soms vele uren per week, zonder een euro betaald te krijgen. Deze helden komen op voor mensen die leven in armoede, vluchtelingen, kinderen of ze zetten zich in voor vrijheid. Ondertussen hebben ze een handicap, verdriet of komen ze allerlei problemen of weerstanden tegen. Juist op die momenten houden ze vast aan hun idealen en overwinnen ze de moeilijkheden op hun pad. Goed Volk dus.

Naast het boek Goed Volk gebruiken we onze nieuwsbrief, een magazine en allerlei sociale media en evenementen om hun verhalen te vertellen. De verhalen zijn heel verschillend, maar allemaal geven ze hoop en brengen ze het beste in Breda naar voren.

www.heldenvanbreda.nl