Bestuur & medewerkers

Het Maczek Memorial Breda dankt haar bestaan aan tientallen zeer betrokken vrijwilligers. Het Maczek Memorial Breda wordt geleid door een onbezoldigd bestuur en een directeur (voor 0,25 fte). Ieder bestuurslid heeft verschillende onderwerpen waarvoor hij eindverantwoordelijkheid draagt en contactpersoon is voor de vrijwilligers.

Bestuur & directeur

  • Richard Tieskens (voorzitter): voorzitter@maczekmemorialbreda.nl
  • Bouke de Boer (penningmeester): penningmeesters@maczekmemorialbreda.nl
  • Boy van Eil (secretaris): secretaris@maczekmemorialbreda.nl
  • Ivo Suurmeijer (lid & aanspreekpunt vrijwilligers): info@maczekmemorialbreda.nl
  • Robert Buisman ( lid & aanspreekpunt conservatie & collectie): conservator@maczekmemorialbreda.nl
  • Peter Haagh (lid, tijdelijk terug getrokken i.v.m. herstel na ongeval)
  • Femke Klein (directeur, contactpersoon pers & externe relaties): directeur@maczekmemorialbreda.nl - 06 50 263 267

In het beleidsplan 2021 - 2025 en het jaarverslag van 2020 lees je meer over de organisatie en onze doelstellingen.